Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej i z nim współpracujących
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim