Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych