Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw