Zaloguj się
Wykup dostęp | Pliki cookies
tekst ujednolicony na 14-09-2017
Aktualizacja bazy: 19-09-2017
0

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

(Dz. U. poz. 354)

ogłoszono dnia 15 marca 2013 r.
obowiązuje od dnia 16 marca 2013 r.

Dokument dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników. Wykup dostęp.

Baner Wykup dostęp czasowy lub roczny abonament