Zaloguj się
Wykup dostęp | Pliki cookies
tekst ujednolicony na 14-09-2017
Aktualizacja bazy: 19-09-2017
0

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753, z 2014 r. poz. 478 oraz z 2017 r. poz. 1147)

ogłoszono dnia 24 kwietnia 1992 r.
obowiązuje od dnia 9 maja 1992 r.

Dokument dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników. Wykup dostęp.

Baner Wykup dostęp czasowy lub roczny abonament