Dostęp stały

Stały dostęp (abonament) pozwala na korzystanie przez okres jednego roku ze wszystkich zasobów serwisu Prawo Optivum.
Ponadto umożliwia zadawanie pytań dotyczących interpretacji przepisów prawnych.

Roczna opłata abonamentowa wynosi 500 zł brutto,
niezależnie od typu i wielkości placówki.

Aby wykupić stały dostęp do serwisu, należy wypełnić formularz zamówienia.


Dostęp czasowy

Dostęp czasowy pozwala na korzystanie ze wszystkich zasobów serwisu Prawo Optivum przez okres 24 lub 72 godzin.

Opłata za 24-godzinny dostęp do serwisu wynosi 5 zł + 23% VAT.

Opłata za 72-godzinny dostęp do serwisu wynosi 9 zł + 23% VAT.

Aby wykupić czasowy dostęp do serwisu, należy wysłać wiadomość SMS.