www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Baza tekstów jest aktualna na dzień 27 marca 2017 r.
 
Uwzględniono w niej:

  • pozycję 651 Dziennika Ustaw z dnia 27 marca 2017 r.,
  • pozycję 284 Monitora Polskiego z dnia 27 marca 2017 r.,
  • pozycję 43 Dziennika Urzędowego Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2016 r.,
  • pozycję 3 Dziennika Urzędowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r.,
  • pozycję 62 Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2017 r.,
  • pozycję 4 Dziennika Urzędowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r.
  • Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 16 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Przegląd zmian

Zmiany w bazie aktów prawnych od:

Ro<img src=Dodane do bazy akty prawne (91):

Ro<img src=Dodane do bazy akty prawne historyczne (już nieobowiązujące) (144):

Ro<img src=Nowe wersje aktów prawnych (939):

Ro<img src=Nowe oficjalne teksty jednolite (211):

Ro<img src=Zaktualizowane akty prawne (418):