www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Baza tekstów jest aktualna na dzień 17 stycznia 2017 r.
 
Uwzględniono w niej:

  • pozycję 112 Dziennika Ustaw z dnia 17 stycznia 2017 r.,
  • pozycję 36 Monitora Polskiego z dnia 17 stycznia 2017 r.,
  • pozycję 43 Dziennika Urzędowego Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2016 r.,
  • pozycję 60 Dziennika Urzędowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r.,
  • pozycję 201 Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2016 r.,
  • pozycję 67 Dziennika Urzędowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2016 r.
  • Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 16 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Przegląd zmian

Zmiany w bazie aktów prawnych od:

Ro<img src=Dodane do bazy akty prawne (91):

Ro<img src=Dodane do bazy akty prawne historyczne (już nieobowiązujące) (144):

Ro<img src=Nowe wersje aktów prawnych (905):

Ro<img src=Nowe oficjalne teksty jednolite (209):

Ro<img src=Zaktualizowane akty prawne (404):