www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Projekty aktów prawnych (stan na dzień 13 stycznia 2017 r.)

Ustawy Rozporządzenia Inne

USTAWY

Ustawa
o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej:
założenia projektu ustawy;
(projekt rządowy z dnia 22 grudnia 2016 r.; udostępniono 23 grudnia 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej
:
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt rządowy z dnia 30 września 2016 r.; udostępniono 5 października 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 20 września 2016 r.; udostępniono 20 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
;
(projekt obywatelski z dnia 19 lipca 2016 r.; udostępniono 5 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 21 czerwca 2016 r.; udostępniono 30 czerwca 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt komisyjny z dnia 28 kwietnia 2015 r.; udostępniono 3 maja 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 28 stycznia 2016 r.; udostępniono 24 lutego 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt obywatelski z dnia 26 listopada 2015 r.; udostępniono 26 listopada 2015 r.)


ROZPORZĄDZENIA

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej:
wykaz na dzień 4 listopada 2016 r.;
wykaz na dzień 25 października 2016 r.;
wykaz na dzień 29 lipca 2016 r.;
wykaz na dzień 11 lipca 2016 r.;
wykaz na dzień 4 lipca 2016 r.;
wykaz na dzień 6 czerwca 2016 r.;
wykaz na dzień 18 kwietnia 2016 r.;
wykaz na dzień 24 lutego 2016 r.;
wykaz na dzień 14 stycznia 2016 r.;
(aktualizowano 14 listopada 2016 r.)

Rządowy Proces Legislacyjny:
Minister Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 10 stycznia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 12 stycznia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
załącznik nr 5 do rozporządzenia;
załącznik nr 6 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 30 grudnia 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 31 grudnia 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
:
załącznik do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 29 grudnia 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 29 grudnia 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
:
załącznik do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 22 grudnia 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 22 grudnia 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 23 listopada 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 8 grudnia 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
:
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 15 listopada 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 17 listopada 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 9 listopada 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 listopada 2016 r.; aktualizowano 15 listopada 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 1 sierpnia 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 2 sierpnia 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 22 kwietnia 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 4 maja 2016 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 lipca 2015 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 6 sierpnia 2015 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 20 lipca 2015 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 24 lipca 2015 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
:
załączniki do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 11 grudnia 2014 r. w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych;
udostępniono 15 grudnia 2014 r.)


INNE

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 30 czerwca 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 1 lipca 2016 r.)

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 17 maja 2016 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 maja 2016 r.)