www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Projekty aktów prawnych (stan na dzień 15 września 2017 r.)

Ustawy Rozporządzenia Inne

USTAWY

Ustawa
o finansowaniu zadań oświatowych:
projekt z dnia 30 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych:
    • uzasadnienie ustawy;
    • Ocena Skutków Regulacji;
    • raport z konsultacji;
projekt z dnia 9 września 2017 r. w wersji przyjętej przez Radę Ministrów:
    • uzasadnienie ustawy;
    • Ocena Skutków Regulacji;
(projekt rządowy; udostępniono 30 maja 2017 r.; aktualizowano 15 września 2017 r.)

Ustawa
o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej:
założenia projektu ustawy;
projekt z dnia 17 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do konsultacji społecznych:
    • uzasadnienie ustawy;
    • Ocena Skutków Regulacji;
projekt z dnia 31 sierpnia 2017 r. w wersji przyjętej przez Radę Ministrów:
    • uzasadnienie ustawy;
    • Ocena Skutków Regulacji;
    • I autpoprawka;
    • II autpoprawka;
(projekt rządowy; udostępniono 23 grudnia 2016 r.; aktualizowano 15 września 2017 r.)

Ustawa
Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
:
uzasadnienie ustawy;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt rządowy z dnia 12 września 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych; udostępniono 15 września 2017 r.)

Ustawa
o ochronie danych osobowych
:
uzasadnienie ustawy;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt rządowy z dnia 12 września 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych; udostępniono 15 września 2017 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 20 września 2016 r.; udostępniono 20 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
;
(projekt obywatelski z dnia 19 lipca 2016 r.; udostępniono 5 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 21 czerwca 2016 r.; udostępniono 30 czerwca 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt komisyjny z dnia 28 kwietnia 2015 r.; udostępniono 3 maja 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 28 stycznia 2016 r.; udostępniono 24 lutego 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt obywatelski z dnia 26 listopada 2015 r.; udostępniono 26 listopada 2015 r.)


ROZPORZĄDZENIA

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej:
wykaz na dzień 5 września 2017 r.;
wykaz na dzień 21 lipca 2017 r.;
wykaz na dzień 5 lipca 2017 r.;
wykaz na dzień 26 czerwca 2017 r.;
wykaz na dzień 1 czerwca 2017 r.;
wykaz na dzień 8 maja 2017 r.;
wykaz na dzień 6 kwietnia 2017 r.;
wykaz na dzień 31 stycznia 2017 r.;
(aktualizowano 13 kwietnia 2017 r.)

Rządowy Proces Legislacyjny:
Minister Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 5 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 18 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 lipca 2015 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 6 sierpnia 2015 r.)


INNE

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych 2017 r.
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 11 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 czerwca 2017 r.)

Uchwała Rady Ministrów
zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
:
uzasadnienie uchwały;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 czerwca 2017 r.)

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”
:
załącznik do uchwały;
(projekt z dnia 9 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 13 czerwca 2017 r.)

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 30 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 2 czerwca 2017 r.)