www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Szanowni Państwo!

Ze względu na zmiany dokonywane w aktach prawnych, korzystanie z ich treści w formie papierowej jest często żmudną czynnością, wymagającą sięgania do wielu Źródeł jednocześnie. Prawo Optivum to aktualizowany na bieżąco, nowoczesny serwis umożliwiający korzystanie z jednolitych tekstów aktów prawnych związanych z oświatą. Wszystkie zmiany są uwzględnione w tekstach aktów prawnych w taki sposób, że można je przeglądać we wskazanym okresie i porównywać z poszczególnymi wersjami.

Możliwości serwisu i sposoby korzystania z nich opisane są w pomocy ogólnej, z którą warto zapoznać się na wstępie. Przygotowano również pomoc podręczną, zawierającą wskazówki odnośnie korzystania z aktualnie wybranej opcji.