www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne i częste zmiany dokonywane w aktach prawnych, korzystanie z ich treści w formie papierowej jest często żmudną czynnością, wymagającą sięgania do wielu żródeł jednocześnie. Prawo Optivum to aktualizowany na bieżąco, nowoczesny serwis umożliwiający korzystanie z jednolitych tekstów aktów prawnych związanych z oświatą. Wszystkie zmiany w tekstach aktów prawnych można przeglądać we wskazanym okresie i porównywać z kolejnymi wersjami.

Ponadto serwis zawiera: komentarze do aktów prawnych, odpowiedzi na pytania związane z interpretacją treści aktów prawnych, autorskie wzory dokumentów, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej, stanowiska innych urzędów i projekty aktów prawnych.

Możliwości serwisu i sposoby korzystania z nich opisane są w pomocy ogólnej, z którą warto zapoznać się na wstępie. Przygotowano również pomoc podręczną, zawierającą wskazówki odnośnie korzystania z aktualnie wybranej opcji.

Statystyki serwisu:

  • Liczba aktów prawnych: 4331, w tym ściśle związanych z oświatą: 882
  • Liczba komentarzy do aktów prawnych: 904
  • Liczba odpowiedzi na pytania: 2708
  • Liczba dokumentów autorskich: 71
  • Liczba stanowisk Ministerstwa Edukacji Narodowej: 116
  • Liczba stanowisk innych urzędów: 17

Autorzy serwisu:

Michał Koba
autor projektu

Alicja Witkowska
radca prawny,
związana z wrocławską
edukacją od 1992 r.

Michał Łętowski
redaktor serwisu

Serwis wykorzystuje następujące biblioteki programistyczne: